Αγροτικά
Γραμματοσειρά

Το ενδεχόμενο δημιουργίας προβλημάτων τόσο σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ όσο και με την επιστροφή ΦΠΑ ενδέχεται να δημιουργήσει η αδυναμία του Ε3 να δεχθεί μεγάλο αριθμό αγροτικών προϊόντων σε περίπτωση που κάποιος δραστηριοποιείται σε πολλές καλλιέργειες κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς.

Οι λογιστές εξηγούν ότι η λύση αυτή «που δόθηκε δεν είναι σωστή και θα δημιουργήσει προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ, και την επιστροφή ΦΠΑ. Έπρεπε να δίνονταν η δυνατότητα εισαγωγής νέων σειρών».Οι λογιστές εξηγούν ότι η λύση αυτή «που δόθηκε δεν είναι σωστή και θα δημιουργήσει προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ, και την επιστροφή ΦΠΑ. Έπρεπε να δίνονταν η δυνατότητα εισαγωγής νέων σειρών».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν λογιστές στο Agronews σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός έχει περισσότερα αγροτικά προϊόντα «και δεν χωρούν οι σειρές στο Ε3 τότε αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να γράψει αναλυτικά τα είδη και στη τελευταία σειρά να τονίσει πως όλα τα υπόλοιπα επισυνάπτονται σε ένα ξεχωριστό πίνακα».

Ο πίνακας αυτό «όπως είναι αυτονόητο δεν αποστέλλεται τον κρατάμε στο σπίτι και αν κάποτε ζητηθεί αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ.», συμπληρώνουν όσοι ασχολούνται με την διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Ξεκαθαρίζουν ωστόσο ότι η λύση αυτή «που δόθηκε δεν είναι σωστή και θα δημιουργήσει προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ, και την επιστροφή ΦΠΑ. Έπρεπε να δίνονταν η δυνατότητα εισαγωγής νέων σειρών».

 

 

agronews