Αγροτικά
Γραμματοσειρά

Να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την πώληση του μεταχειρισμένου μηχανήματος και να συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου μηχανήματος και την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων

από 10% σε 20% με εφαρμογή το τρέχον οικονομικό έτος, συζήτησαν και συμφώνησαν ΣΕΑΜ και υπουργείο Οικονομικών.

Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής.Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής.


Τα παραπάνω βρίσκονται στα χέρια της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου προς εξέταση, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου στο γραφείο της μεταξύ συνεργατών της Υφυπουργού και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑΜ, θέμα συζήτησης ήταν η φορολόγηση της αξίας της πώλησης μεταχειρισμένου μηχανήματος και η απόσβεση της αγοράς καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής ανέλυσε εμπεριστατωμένα πώς η φορολόγηση ως πρόσθετο έσοδο, της αξίας πώλησης ενός πλήρως αποσβεσμένου μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα, επιβαρύνει απαγορευτικά τον υποψήφιο επενδυτή, τόσο με την κατακόρυφη αύξηση του φόρου εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης. Πρόσθεσε δε ότι «…η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στόλου των γεωργικών μηχανημάτων, θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα μας, θα δημιουργήσει πρόσθετα δημόσια έσοδα από την αύξηση της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων και την αύξηση του ΦΠΑ και βεβαίως θα βελτιώσει τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στην διεθνή αγορά». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι μόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης μέχρι και του ποσοστού του 100%!

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που εκπροσωπούσαν την κα Παπανάτσιου είδαν θετικά το αίτημα του Συνδέσμου και προσανατολίζονται να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ούτως ώστε, το έσοδο από την πώληση του μεταχειρισμένου μηχανήματος, να θεωρείται ως αφορολόγητο αποθεματικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου μηχανήματος. Παράλληλα βλέπουν ως εφικτή την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων από 10% σε 20%. Στόχος είναι η εφαρμογή των παραπάνω από το τρέχον έτος 2018.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν την συνάντησή τους με την παρουσία και της υφυπουργού και να εξετάσουν και τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου οικονομικών που απασχολούν τον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων.

 

 

 

agronews