Ελλάδα
Γραμματοσειρά

Με αφορμή την εορτή των προστατών των Πολυτέκνων Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου και Νεονίλλης και των τέκνων αυτών, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


"Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες υγεία και να έχουν πάντα τα μέσα να μεγαλώσουν σωστά και χωρίς στερήσεις τα παιδιά τους. Οι γονείς πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, αλλά και όσοι γονείς μεγαλώνουν να παιδιά τους μέσαστο πλαίσιο της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης είναι πράγματι ήρωες, καθώς τα εισοδήματα πολλές φορές δεν επαρκούν. Η Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένεια για το έθνος και χώρα μας, αλλά και ως πρώτιστο κοινωνικό ιστό, προχωρά στην κατάρτηση νέου Εθνικού Σχεδίου για την
αντιμετώπιση των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, καθώς και στην υιοθέτηση κινήτρων και διευκολύνσεων, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να μεγαλώσουν καλύτερα τα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: α) την
εξασφάλιση της πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για όλες τις φτωχές οικογένειες, β) φορολογικά κίνητρα, όπως 1.000 ευρώ αφορολόγητο για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και επιπλέον 1.000
ευρώ για κάθε επόμενο και γ) την υιοθέτηση επιπλέον μέτρων στήριξης για μονογονεϊκές οικογένειες. Το δε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους γονείς με χαμηλά εισοδήματα θα είναι ένας ουσιώδης πόρος.»