Ελλάδα
Γραμματοσειρά

Από τον Ιανουάριο του 2018 αλλάζουν όλα στα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ ενώ ο Οργανισμός αλλάζει όνομα και σκοπό και θα ονομάζεται πλέον ΟΠΕΚΑ.

Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Παράλληλα αλλάζει η νομοθεσία των παροχών αναπηρίας αλλά και οι παροχές για τα μειωμένα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες
Αντωνόπουλος Γιώργος Αντωνόπουλος Γιώργος

Ειδικότερα με την «μεταρρύθμιση» αυτή των οικογενειακών επιδομάτων προβλέπεται η καθιέρωση ενός «ενιαίου επιδόματος τέκνων». Όπως αναφέρεται, «το επίπεδο των παροχών και τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας θα καθορίζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί η στόχευση, η επάρκεια και η ισότητα, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, όπως προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό».Ουσιαστικά το ειδικό πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ ανα παιδί καταργείται και ενσωματώνεται εντός του επιδόματος τέκνων.

Οι δαπάνες για τα επιδόματα που χορηγούνται σήμερα στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται να περιοριστούν αισθητά με τη δραστική μείωση των ισχυόντων εισοδηματικών ορίων από τα επίπεδα των 45.000 και των 48.000 ευρώ για τις τρίτεκνες και τετράτεκνες οικογένειες στο επίπεδο των 33.750 ευρώ, τη μείωση του ύψους των καταβαλλόμενων ποσών για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και με τη θέσπιση αυστηρών περιουσιακών κριτηρίων ώστε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις περικοπές αυτές να κατευθυνθούν(μαζί με επιπλέον ποσά που εξοικονομήθηκαν από την επισκόπηση των δημοσίων δαπανών) για την αύξηση των επιδομάτων προς τις οικογένειες 1-2 παιδιά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς επίσης και στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισοδήματα πολύ χαμηλά..

Τα νέα επιδόματα
- 1 παιδί: από 40 ευρώ ανεβαίνει σε 70 ευρώ
- 2 παιδιά από 80 ευρώ ανεβαίνει σε 140 ευρώ
- 3 παιδιά από 242 ευρώ σε 280 ευρώ

Πώς κλιμακώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

Α' κλίμακα

Ενα παιδί: Μηδέν έως 6.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: έως 12.000 ευρώ
5μελής: Εως 13.500 ευρώ
6μελής: Εως 15.000 ευρώ

Β' κλίμακα

6.000 έως 10.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: 10.000 έως 20.000 ευρώ
5μελής: 22.500 ευρώ
6μελής: 25.000 ευρώ

Γ΄ Κλίμακα

Εως 15.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: 30.000 ευρώ
5μελής: 33.750 ευρώ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις κυβέρνησης και τρόικας, τα ποσά του επιδόματος τέκνων κλιμακώνονται ως εξής:

1 Οικογένειες με 1 παιδί και συνολικό εισόδημα έως 26.250 ευρώ δικαιούνται 70, 42 και 28 ευρώ μηνιαίο επίδομα ανάλογα με το εισόδημα. Οσοι έχουν πάνω από 26.250 ευρώ, δεν θα λαμβάνουν πλέον από 1ης/1/2018 κανένα ποσό. Με το σημερινό καθεστώς, το επίδομα κοβόταν από τις 27.000 ευρώ εισοδήματος και άνω, ενώ τα ποσά ανάλογα με το εισόδημα ήταν 40, 27 και 13 ευρώ το μήνα.

2 Οικογένειες με 2 παιδιά και εισόδημα έως 30.000 ευρώ δικαιούνται επίδομα 140, 84 και 56 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Με το παλιό καθεστώς, το όριο εισοδήματος έφτανε επίσης στις 30.000 και τα ποσά ήταν 80, 53 και 27 ευρώ το μήνα.

3 Οικογένειες με 3 παιδιά και με εισόδημα έως 33.750 ευρώ ενισχύονται με μικρότερα ποσά από αυτά που λαμβάνουν σήμερα. Με το νέο καθεστώς το ειδικό επίδομα στήριξης τριτέκνων που είναι 500 ευρώ το χρόνο για το κάθε παιδί (1.500 ευρώ ετησίως) καταργείται. Οι τρίτεκνοι ανάλογα με το εισόδημά τους θα παίρνουν τα επιδόματα του πρώτου και δεύτερου παιδιού, ενώ για το τρίτο και κάθε επόμενο θα λαμβάνουν επιπλέον 140 ευρώ, 84 ή 56 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με το εισόδημα. Με το παλιό καθεστώς οι τρίτεκνες οικογένειες έπαιρναν επίδομα με εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Με το νέο σύστημα, δεν επιδοτούνται χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ο κόφτης μπήκε στις 33.750 ευρώ!

4 Οικογένειες με 4 παιδιά και εισόδημα έως 37.500 ευρώ ενισχύονται με 350 ευρώ, 210 και 140 ευρώ ανάλογα με την εισοδηματική τους κατάσταση, ενώ καταργείται το ειδικό επίδομα που για 4 παιδιά ήταν 2.000 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, με το παλιό καθεστώς η επιδότηση για 4 τέκνα κάλυπτε όσους είχαν ως 48.000 ευρώ εισόδημα, ενώ τώρα μπαίνει κόφτης στις 37.500 που αφήνει εκτός επιδόματος χιλιάδες πολύτεκνους!

5 Οικογένειες με 5 παιδιά και εισόδημα έως 39.000 ευρώ ενισχύονται πλέον με ποσά 420 ευρώ, 252 και 168 ευρώ. Σε σχέση με το παλιό καθεστώς θα παίρνουν πολύ πιο μικρή επιδότηση και επιπλέον θα είναι και λιγότεροι οι δικαιούχοι, γιατί με 5 παιδιά δινόταν ενίσχυση σε εισόδημα έως 52.000 ευρώ, ενώ τώρα ο κόφτης κατέβηκε στις 39.000 ευρώ, αφήνοντας έξω παρά πολλές οικογένειες.

Για παράδειγμα:

* Οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ παίρνει με το νέο καθεστώς 56 ευρώ το μήνα, ενώ με το παλιό έπαιρνε 53 ευρώ το μήνα.

* Οικογένεια με 3 παιδιά και εισόδημα 25.000 ευρώ θα παίρνει 112 ευρώ το μήνα από 1ης/1/2018, ενώ με το παλιό καθεστώς έπαιρνε 165 ευρώ. Το επίδομα δηλαδή που θα λαμβάνει από 1ης/1/2018 μειώνεται κατά 33%!

* Οικογένεια με 4 παιδιά και εισόδημα 17.500 ευρώ θα δικαιούται από 1ης/1/2018 επίδομα 252 ευρώ το μήνα, ενώ σήμερα παίρνει 273 ευρώ. Το νέο επίδομα είναι μειωμένο περίπου κατά 8%.

* Οικογένεια με 3 παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ παίρνει σήμερα 125 ευρώ το μήνα επίδομα τέκνων από τον ΟΓΑ. Με το νέο καθεστώς και τη συμφωνία υπουργείου Εργασίας και τρόικας, δεν δικαιούται επίδομα από 1ης/1/2018!

Νομοθεσία για τη «μεταρρύθμιση» των παροχών αναπηρίας. Η «επιλεξιμότητα» των δικαιούχων θα γίνεται ανάλογα με την ικανότητά τους να ασκούν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η βασική αυτή κατεύθυνση περικλείεται στον νεόκοπο όρο της «λειτουργικής αναπηρίας» (!) η καθιέρωση του οποίου έχει ως στόχο να περιορίσει σημαντικά των αριθμό των ατόμων που δικαιούνται να εισπράττουν προνοιακά επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας. Η ... «μεταρρύθμιση» αυτή θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Ιανουάριο του 2018, ενώ η νομοθεσία για την εθνική εφαρμογή του «νέου συστήματος» θα εγκριθεί τον Μάιο του 2018, με σκοπό να αρχίσει να τίθεται σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο έως τον Ιούνιο του 2018.

«Μεταρρύθμιση του συστήματος των επιδοτήσεων μεταφορών». Στο στόχαστρο θα μπουν τα μειωμένα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών για τους πολύτεκνους, τους φοιτητές, τους στρατιωτικούς κ.λπ. Το νέο μέτρο προβλέπεται να εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2018

«Νέα νομοθεσία» με αλλαγές στο καθεστώς των στεγαστικών επιδομάτων. Αναμένονται περιορισμοί και περικοπές στις επιδοτήσεις για τα ενοίκια των φτωχών νοικοκυριών και στη δαπάνη για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα πρέπει να ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2018.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία ενός οργανισμού παροχών ως ενιαία αρχή πληρωμής για όλες τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας ενώ τέλος θα ξεκινήσει η εφαρμογή του εθνικού μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

 

 

dikaiologitika

Ο Καιρός

Kalamae Greece Cloudy, 10 °C
Current Conditions
Sunrise: 7:13 am   |   Sunset: 5:20 pm
86%     27.4 km/h     33.187 bar
Forecast
Σαβ Low: 8 °C High: 15 °C
Κυρ Low: 11 °C High: 16 °C
Δευ Low: 12 °C High: 17 °C
Τρι Low: 14 °C High: 20 °C
Τετ Low: 14 °C High: 17 °C
Πεμ Low: 11 °C High: 20 °C
Παρ Low: 10 °C High: 17 °C
Σαβ Low: 11 °C High: 17 °C
Κυρ Low: 11 °C High: 18 °C
Δευ Low: 10 °C High: 17 °C