Οικονομία
Γραμματοσειρά

Με απόφαση Εφετείου ακυρώθηκε η μετατροπή δανείου από ευρώ σε φράγκο και διαγράφονται οι επιβαρύνσεις από συναλλαγματικές διαφορές.


Μετά την έκδοση θετικών για τους δανειολήπτες δικαστικών αποφάσεων για στεγαστικά δάνεια ελβετικού φράγκου, μια απόφαση του τριμελούς Εφετείου Αιγαίου δικαιώνει επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες βενζινάδικου στην Μήλο), οι οποίοι «κάηκαν» από τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, σε δάνειο ελβετικού φράγκου.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση (με αριθμό 86/2017), καθώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες προχωρούσαν κατά κόρον, την περίοδο 2005-2008, σε μετατροπές επαγγελματικών δανείων σε ευρώ, σε δάνεια ελβετικού φράγκου, προβάλλοντας στους πελάτες τους τα οφέλη που θα είχαν από τη σημαντική διαφορά επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Οι τράπεζες, όμως, όπως έχει αποδειχθεί ότι συνέβη και με τους καταναλωτές/δανειολήπτες στεγαστικών σε ελβετικό, έτσι και με τους επιχειρηματίες προώθησαν τα δάνεια ελβετικού φράγκου χωρίς να ενημερώσουν επαρκώς για τους κινδύνους που απέρρεαν από ενδεχόμενες δυσμενείς μεταβολές των ισοτιμιών, με αποτέλεσμα και οι δανειολήπτες από τον επιχειρηματικό χώρο να βρεθούν «φορτωμένοι» με τεράστιες επιβαρύνσεις από συναλλαγματικές διαφορές, που ήταν αδύνατο, σε πολλές περιπτώσεις, να αποπληρωθούν.

Με την απόφασή του, το Εφετείο Αιγαίου απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει η Τράπεζα Πειραιώς, δικαιώνοντας τους επιχειρηματίες.

Ακύρωσε, ειδικότερα, τις πράξεις αναγνώρισης οφειλής του δανειολήπτη, δηλαδή τη σύμβαση μετατροπής του δανείου από δάνειο σε ευρώ σε δάνειο ελβετικού φράγκου, ως αντίθετες στα χρηστά ήθη. Αναγνώρισε, επίσης, ότι οι δανειακές σχέσεις των εν λόγω πελατών αναδρομικά διέπονται από τους συμβατικούς όρους των αρχικών συμβάσεων σε ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι διαγράφονται όλες οι επιβαρύνσεις που δημιουργήθηκαν από τη μεταβολή των ισοτιμιών.

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το δικαστήριο αναφέρει ότι η τράπεζα παρέβη την υποχρέωσή της να ενημερώσει κατάλληλα τους δανειολήπτες για τη φύση και τα χαρακτηριστικά του δανειακού προιόντος σε ελβετικά φράγκα και εν γένει για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την μετατροπή του νομίσματος από ευρώ σε ελβετικά φράγκα, ενώ δεν παρείχε περιοδική έγγραφη ενημέρωση στους δανειολήπτες για τον τρόπο εφαρμογής των όρων που συμφωνήθηκαν.

Επιπλέον, ουδεμία ενημέρωση παρείχε η τράπεζα σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων, ώστε οι δανειολήπτες να σχηματίσουν πριν την σύναψη σαφή εικόνα για την εξέλιξη της δανειακής σχέσης.

Το δικαστήριο διαπιστώνει, εξάλλου, δύο πολύ σοβαρά νομικά κενά στη σύμβαση δανεισμού των επιχειρηματιών: Αφενός, η τράπεζα δεν κάλεσε τους δανειολήπτες να προσυπογράψουν την πράξη μετατροπής του νομίσματος από ευρώ σε φράγκα, αφετέρου διαπιστώθηκε ότι τα χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν ως δάνεια, δεν εκταμιεύθηκαν σε ελβετικά φράγκα, αλλά απλώς μετατράπηκαν λογιστικά στο νόμισμα αυτό, χωρίς να αποδεικνύεται ότι πράγματι η τράπεζα δανείστηκε αντίστοιχα ελβετικά φράγκα από την διατραπεζική αγορά.

sofokleousin