Οικονομία
Γραμματοσειρά

Ενίσχυση για να στήσουν οι συντελεστές της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων περίπτερο σε κορυφαίες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις όπως SITEVI, Fruit Logistica, SIA Salon, Anuga Foodtec και Macfrut παρέχει το νέο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια», που ανοίγει για αιτήσεις στις 18 Ιανουαρίου.

Μάλιστα, ανακοινώθηκε αρμοδίως τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν.

Η συγκεκριµένη δράση προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, καλύπτει το 50% του κόστους της παρουσίας των ενδιαφεροµένων σε εµπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας.

∆ικαιούχοι είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης:

-έχουν κλείσει τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας

-διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις

-παράγουν ή και µεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά,

-αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν.

 

Χρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης προϋπολογισµού έως 100.000 ευρώ. Η ∆ηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

-Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ.

-Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ.

-Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

 

Επιδοτούµενες Δαπάνες

Οι επιλέξιµες δαπάνες που επιδοτεί το νέο αυτό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι κάτωθι:

Κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης-εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.

-Έξοδα µετακίνησης και διαµονής έως τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετάσχουν σε κάθε εµπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιµέρους µετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.

-∆ιαµονή στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η έκθεση.

-Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισµού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισµός).

-Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

-Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).

-Κόστος σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίων.

 

 

agronews

Ο Καιρός

Kalamae Greece Cloudy, 25 °C
Current Conditions
Sunrise: 7:43 am   |   Sunset: 6:49 pm
43%     1.6 km/h     33.220 bar
Forecast
Παρ Low: 15 °C High: 27 °C
Σαβ Low: 16 °C High: 24 °C
Κυρ Low: 16 °C High: 20 °C
Δευ Low: 13 °C High: 20 °C
Τρι Low: 14 °C High: 20 °C
Τετ Low: 12 °C High: 20 °C
Πεμ Low: 12 °C High: 20 °C
Παρ Low: 9 °C High: 18 °C
Σαβ Low: 11 °C High: 18 °C
Κυρ Low: 11 °C High: 19 °C