Αγροτικά
Γραμματοσειρά

Μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι παραγωγοί να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2013».

Οι παραγωγοί καλούνται από τον ΕΛΓΑ να υποβάλλουν αιτήσεις για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι, κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013.