Αγροτικά
Γραμματοσειρά

Την ανάγκη παράτασης τουλάχιστον έως 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή ενστάσεων στους Δασικούς Χάρτες, ζητά η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ προκειμένου να αποφευχθούν όπως υποστηρίζει καταστάσεις με αρνητικό πρόσημο, δείχνοντας επί της ουσίας της πληρωμές ΟΣΔΕ.


Σύμφωνα με την οργάνωση επικρατεί σύγχυση σχετικά με το θέμα, ενώ όπως εκτιμά πρακτικά αδύνατο εντός χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει το Υπουργείο, ήτοι μέχρι τις 27 Ιουλίου 2017, οπότε και ολοκληρώνεται η ανάρτηση του 35% των δασικών χαρτών της χώρας, να ενημερωθούν οι χιλιάδες εμπλεκόμενοι παραγωγοί, να συντάξουν και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα – ενστάσεις τους.

Το θέμα θέτει με επιστολή της προς τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο, με τον οποίο ζητά συνάντηση προκειμένου να του εκθέσει αναλυτικά τα προβλήματα που επιβάλλουν την παράταση. Σημειωτέον, η επιστολή κοινοποιείται και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου.

«Γνωρίζουμε καλά ότι έχετε διαμηνύσει πως δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλη παράταση, ωστόσο, σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν το αδιαμφισβήτητο γεγονός της αντικειμενικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί», σημειώνει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, συμπληρώνοντας: «Η χώρα μας στερήθηκε το έργο αυτό επί δεκαετίες και οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν είναι αμέτρητες. Το να υπάρξει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα γίνουν σωστά, δεν μειώνει την αξία του εγχειρήματος».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Με επιστολή της προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ διατυπώνει την ανάγκη παράτασης έως τουλάχιστον 30 Σεπτεμβρίου 2017, για τους Δασικούς Χάρτες, προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο για «την αποφυγή καταστάσεων που με αρνητικό πρόσημο θα εμφανιστούν, εάν σήμερα δεν φροντίσουμε για το αντίθετο».

Έχοντας τακτική επικοινωνία με τους παραγωγούς και πλήρη επίγνωση της κατάστασης που σήμερα επικρατεί, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, αφού τονίζει τη σπουδαιότητα του έργου, επισημαίνει ότι επικρατεί σύγχυση σχετικά με το θέμα και εκφράζει την άποψη ότι είναι πρακτικά αδύνατο εντός χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει το Υπουργείο, ήτοι μέχρι τις 27 Ιουλίου 2017, οπότε και ολοκληρώνεται η ανάρτηση του 35% των δασικών χαρτών της χώρας, να ενημερωθούν οι χιλιάδες εμπλεκόμενοι παραγωγοί, να συντάξουν και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα – ενστάσεις τους.

«Γνωρίζουμε καλά ότι έχετε διαμηνύσει πως δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλη παράταση, ωστόσο, σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν το αδιαμφισβήτητο γεγονός της αντικειμενικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί», σημειώνει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, συμπληρώνοντας: «Η χώρα μας στερήθηκε το έργο αυτό επί δεκαετίες και οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν είναι αμέτρητες. Το να υπάρξει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα γίνουν σωστά, δεν μειώνει την αξία του εγχειρήματος».

 

 

 

agronews