Αγροτικά
Γραμματοσειρά

Πηγές των αναπτυξιακών εταιρειών αναφέρουν ότι επίκειται απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπου Κασίμη, με βάση την οποία θα παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων του άξονα 4 (Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου αναφέρει ότι «αναμένεται παράταση για την ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για τα έργα του Άξονα 4 ΠΑΑ με ημερομηνία 29.09.2017». Παράλληλα, ενημερώνει τους επενδυτές για «την παράταση συνέχισης υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στον άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας), πρώην ΟΠΑΑΧ.

Στις 19.05.2017, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του ΥΠΑΑΤ, που παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία των Μέτρων 311, 312 & 313 έως τις 29.09.2017.

Επισημαίνουμε ότι για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία και να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα των δικαιούχων ομαλά και να μην παρατηρηθεί σώρευση αιτημάτων στην εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας συνιστούμε να κατατίθενται αιτήματα ελέγχου και πληρωμής άμεσα για την επεξεργασία τους σύμφωνα με την διαδικασία αυστηρής τήρησης προτεραιότητας και όχι το αργότερο από την 01-09-2017, ημέρα Παρασκευή.

Τονίζουμε στους Δικαιούχους και τους συμβούλους αυτών την ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης και οργανωμένης κατάθεσης αιτημάτων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της έγκρισης εκάστου επενδυτικού σχεδίου, το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και την συνεργασία για επίλυση τυχόν προβλημάτων με την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. έχουν αναρτηθεί οι σχετικές αποφάσεις»

 

 

agronews