Ελλάδα
Γραμματοσειρά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό‭ ‬ Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει ‬ τα ‬ ‭ Βραβεία ΕΒΕΑ 20‭‬17: Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων είναι μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.‬‬

1.‭ Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας - διεθνούς παρουσίας

2.‭ Βραβείο έρευνας - καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ‬

3.‭ Βραβείο επώνυμου προϊόντος

4.‭ Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης. ‬

5.‭ Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. ‬

6.‭ Βραβείο αύξησης της απασχόλησης

7.‭ Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. ‬

8.‭ Βραβείο Νέου Επιχειρηματία. ‬

9.‭ Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.‬

10.‭ Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας