Τοπικά Νέα
Γραμματοσειρά

Αυξήθηκε η χρηματοδότηση για έργα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης από το αρμόδιο υπουργείο καθώς οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου- Νέστορος θα ενισχυθούν μετά την υποβολή μελετών.

Απορίας άξιον όμως είναι ότι άλλη μια ακόμα φορά εκτός προγραμμάτων βρίσκεται η Τριφυλία τόσο για την ΔΕΥΑ Τριφυλίας όσο και τον Σύνδεσμο Τέλλος Άγρας που υδροδοτεί μέρος 3 Δήμων, επιβεβαιώνοντας τις ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων ότι στο συγκεκριμένο τομέα δεν κουνιέται φύλλο.
Οι τρεις δήμοι που μπήκαν στην αξιολόγηση
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την Δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.


Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών».
Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ. Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει δημόσια δαπάνη 1,8 εκ. ευρώ όπως και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, όπως και ο Δήμος Μεσσήνης περίπου στο ίδιο ποσό!

Η Τριφυλία δεν συμμορφώνεται
Σχετικά με την αντικατάσταση του δικτύου αμιάντου σε δίκτυα ύδρευσης θυμίζουμε ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πρόστιμα . Στην Κοινοτική Οδηγία 76/769/Σεπτέμβριος 82 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 149 της Συνθήκης αυτής που απευθύνεται προς όλα τα Κράτη–Μέλη «απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και εμπορία των προϊόντων και παρασκευασμάτων του αμίαντου».
Παρόλα αυτά η Ελλάδα όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με την πρώτη Οδηγία (γι’ αυτό και ακολούθησε και δεύτερη Οδηγία με αρ. 87/217/ΕΟΚ/19-3-87 σχετικά πλέον με την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης από τον καρκινογόνο αμίαντο) και συνεχίζουμε να ανεχόμαστε την ύπαρξη του αμίαντου ακόμη και σε δίκτυα ύδρευσης όπως αυτό του Συνδέσμου ύδρευσης «ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ » που υδροδοτεί τρείς Καλλικρατικούς Δήμους (Πύλου-Νέστορος ,Μεσσήνης και Τριφυλίας) από το 1973 έως σήμερα και συγκεκριμένα για το κομμάτι του αγωγού από τις πηγές στο Παλαιό Λουτρό (Αλικοντούζι) έως την Μεταμόρφωση με μήκος αγωγού πάνω από ….20 χιλιόμετρα!