Οικονομία
Γραμματοσειρά

Πότε και πώς θα γίνονται οι δημόσιες κληρώσεις και με πόσους λαχνούς δικαιούστε να συμμετέχετε (αναλυτικός πίνακας) - Οι προϋποθέσεις για να πάρετε μέρος στις λοταρίες που θα κάνει κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.


Χρηματικά ποσά ή έπαθλα σε είδος θα λαμβάνουν 1.000 φορολογούμενοι κάθε μήνα από τις δημόσιες κληρώσεις που θα διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στις κληρώσεις αυτές δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο όσοι φορολογούμενοι πραγματοποιούν συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. Τα χρηματικά ποσά που θα διανέμονται στους 1.000 «τυχερούς» φορολογούμενους θα ανέρχονται κάθε μήνα σε 1.000.000 ευρώ, δηλαδή κάθε «τυχερός» θα κερδίζει από 1.000 ευρώ.Η σχετική απόφαση με την οποία ανάβει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι κληρώσεις υπεγράφη και δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, η υφυπουργός Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση:
1) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ.) θα διενεργεί πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία). Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, που θα έχουν αποστείλει οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα και θα τα μετατρέπει σε λαχνούς.

2) Ως λαχνός που θα συμμετέχει στην κάθε μηνιαία κλήρωση θα λαμβάνεται υπόψη κάθε συναλλαγή αξίας:
α) ενός (1) ευρώ για τα πρώτα 100 ευρώ αγορών που γίνονται κάθε μήνα με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα»,
β) δύο (2) ευρώ για τα επόμενα 400 ευρώ αγορών που γίνονται κάθε μήνα με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα», δηλαδή για συνολικό ποσό αγορών από 101 έως 500 ευρώ
γ) τριών (3) ευρώ για τα επόμενα 500 ευρώ αγορών που γίνονται κάθε μήνα με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα», δηλαδή για συνολικό ποσό αγορών από 501 έως 1.000 ευρώ
δ) τεσσάρων (4) ευρώ για το υπερβάλλον ποσό αγορών με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα», πέραν των 1.000 ευρώ το μήνα.
Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή θα γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

Με βάση τα παραπάνω:
ι) Εάν ένας φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει μέσα σε ένα μήνα συναλλαγές με "πλαστικό"ή "ηλεκτρονικό" χρήμα που αφορούν σε αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών συνολικής αξίας 600 ευρώ, τότε δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση με 100 λαχνούς για τα πρώτα 100 ευρώ των συναλλαγών του, με 200 λαχνούς για τα επόμενα 400 ευρώ των συναλλαγών του και με 34 λαχνούς για τα υπόλοιπα 100 ευρώ των συναλλαγών του. Συνολικά δηλαδή δικαιούται συμμετοχής με 334 λαχνούς.
ιι) Εάν ένας φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει μέσα σε ένα μήνα λιανικές συναλλαγές με "πλαστικό"ή "ηλεκτρονικό" χρήμα συνολικής αξίας 400 ευρώ,τότε δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση με 100 λαχνούς για τα πρώτα 100 ευρώ των συναλλαγών του και με 150 λαχνούς για τα υπόλοιπα 300 ευρώ των συναλλαγών του. Συνολικά δηλαδή δικαιούται συμμετοχής με 250 λαχνούς.
Οι τυχεροί θα επιβραβεύονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα.

3) Οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται πριν την κλήρωση για τους λαχνούς που έχουν συγκεντρώσει (πλήθος και αριθμοσειρά) μέσω διαθέσιμης εφαρμογής για πιστοποιημένους χρήστες στο περιβάλλον TAXISnet στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr. Σε περίπτωση λαχνών που κερδίζουν, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στο TAXISnet.

Κληρώσεις

4) Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Εξαιρετικά για το 2017 ο χρόνος διενέργειας των κληρώσεων καθώς και οι μήνες στις συναλλαγές των οποίων θα αφορά, θα καθοριστεί μετά τη διευθέτηση του τρόπου συνεργασίας της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για τη συγκέντρωση των στοιχείων των συναλλαγών.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης για κάθε μήνα, θα γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και, ιδίως, με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Με τον ίδιο τρόπο θα δημοσιοποιείται τυχόν αλλαγή του χρόνου διενέργειας κάποιας κλήρωσης, μετά από σχετική απόφαση της Α.Α.Δ.Ε.

Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται 1.000 τυχεροί λαχνοί και 1.000 αναπληρωματικοί που θα αριθμούνται σε 1ο, 2ο έως 1000ο. Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλήρωση θα αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός θα δικαιούται το έπαθλο μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή, θα αντικαθίστανται από τον 1ο, τον 2ο κ.ο.κ. από τους αναπληρωματικούς λαχνούς.

Συμμετέχοντες

5) Στις Δημόσιες Κληρώσεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Απονομή επάθλων

6) Η απονομή των επάθλων θα γίνεται από την Α.Α.Δ.Ε.. Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο σύστημα TAXISnet και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, θα δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την αποστολή του προσωποιημένου μηνύματος, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet. Η πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο θα γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός εντός της ως άνω προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο θα καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης.

Το μηνιαίο διανεμόμενο χρηματικό ποσό ορίζεται στο 1.000.000 ευρώ και θα κατανέμεται ισόποσα στους 1.000 δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, ήτοι 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Για το τρέχον έτος και μόνο γι’ αυτό δύναται να τροποποιηθεί το μηνιαίο διανεμόμενο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των κληρώσεων που θα διεξαχθούν. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό δεν μπορεί να υπερβεί ετησίως το ποσό των 12.000.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επάθλου σε είδος, αυτό θα αποστέλλεται στη φορολογική κατοικία του δικαιούχου ή θα παραδίδεται σε αυτόν ιδιοχείρως, μετά από σχετική πρόσκληση.