Οικονομία
Γραμματοσειρά

Τον Ιούνιο θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών υπέρ του επικουρικού και του εφάπαξ για 200.000 αυτοαπασχολούμενους.

Έτσι, η πρώτη καταβολή των εισφορών αυτών υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (μαζί με όλες τις εισφορές κύριας ασφάλισης –ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα ειδοποιητήρια να αναρτηθούν ακόμα αργότερα, δηλαδή τον Ιούλιο και έτσι η η πρώτη καταβολή να ορισθεί για τον Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι οι εισφορές αυτές θα είναι διπλές. Δηλαδή θα είναι οι τρέχουσες εισφορές για το 2018 και, ταυτόχρονα, οι αναδρομικές για το 2017, δεδομένου ότι πέρσι δεν είχαν καταλογισθεί οι εν λόγω εισφορές.

• Οι φετινές εισφορές (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) θα υπολογισθούν με βάση το 85% του εισοδήματος του 2016 (σ.σ. καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016 συν εισφορές 2017). Οι μηνιαίες εισφορές θα υπολογισθούν ως ποσοστό (7% ή/και 4%) επί του 1/12 αυτού του εισοδήματος.

• Οι αναδρομικές εισφορές για επικουρικό–εφάπαξ θα υπολογισθούν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.Οι μηνιαίες εισφορές θα υπολογισθούν ως ποσοστό επί του 1/12 του εισοδήματος αυτού.

Για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) με εισόδημα μεταξύ 7.033 ευρώ και 57.000 ευρώ, ισχύουν κλιμακωτές εκπτώσεις αυτές από 5% έως 50%.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το αρχικό σενάριο, τα ειδοποιητήρια για τις διπλές εισφορές επικουρικού–εφάπαξ επρόκειτο να αναρτηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ταμείων εντός των επομένων ημερών.

Έτσι η πρώτη καταβολή τους έπρεπε να γίνει έως 30 Μαρτίου. Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να "τρέξει", λόγω του γιγάντιου όγκου εργασιών που έχει φέρει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) η διαδικασία των συμψηφισμών των εισφορών του 2017.

Σημειώνεται πως ο συμψηφισμός αυτός θα "τρέξει" από αυτό το μήνα (σ.σ. Μάρτιο).

Έτσι το τοπίο της καταβολής των εισφορών για τους επαγγελματίες για το τρέχοντα μήνα διαμορφώνεται ως εξής :

• Καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών υπέρ της κύριας ασφάλισης (20%) για το μήνα Φεβρουάριο του 2018.

• Καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6,9%) για το μήνα Φεβρουάριο του 2018.

• Καταβολή της πρώτης μηνιαίας δόσης του χρεωστικού υπολοίπου για όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 και έτσι κατέβαλλαν το 2017 αναλόγως χαμηλότερες εισφορές κύριας ασφάλισης -υγείας από όσες έπρεπε.

• Εφάπαξ επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου για όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 και έτσι κατέβαλλαν το 2017 αναλόγως χαμηλότερες εισφορές κύριας ασφάλισης -υγείας σε σχέση με εκείνες που θα έπρεπε.