Οικονομία
Γραμματοσειρά

Πώς το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τις τραπεζικές καταθέσεις


Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το κρυφό λογισμικό της εφορίας με το οποίο παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Η σχετική εφαρμογή δημιουργήθηκε από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο να παρακολουθεί ταυτόχρονα τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων. Βασικοί στόχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι κατά την εφορία έχουν αυξημένοι ροπή προς τη φοροδιαφυγή, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ.

Όπως αποκαλύπτεται στην έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2017 και τον προγραμματισμό του 2018, που παραδόθηκε χθες στον πρόεδρο της Βουλής πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο παραδόθηκε από την Ομάδα Εργασίας και αφορά στον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε Α.Φ.Μ. κατ’ έτος, η οποία συγκρίνεται με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος.

Επίσης στην ίδια έκθεση αποκαλύπτεται πως δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας και αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου, μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων (του αρ. 68 του ν. 2238/1994) περί συμπληρωματικών στοιχείων.

Επίσης, αναφορικά με την υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου, συστάθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη μελέτης και την κατάρτιση απόφασης για τον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου της «αρχής των αναλογιών» και «της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών».

Καθίσταται σαφές ότι η ΑΑΔΕ οργανώνεται αποτελεσματικά για το κυνήγι της φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους διασταύρωσης των δεδομένων των εισοδημάτων.

Αναλυτικότερα, το νέο λογισμικό «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» οι ελεγκτές θα μπορούν ν αντλούν πληροφορίες όπως:

1. Τα πρωτογενή δεδομένα για τις καταθέσεις ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, δηλαδή τα ποσά που εισήλθαν για πρώτη φορά στους λογαριασμούς καθώς και αυτά που πιστώνονται κατά καιρούς. Από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών θα αφαιρούνται τα ποσά που διαπιστώνεται ότι μεταφέρθηκαν από λογαριασμό σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου.

2. Οι συναλλαγές των επενδυτικών προϊόντων, μέσω των κινήσεων των καταθετικών λογαριασμών

3. Τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου, για την περίοδο που ελέγχεται.

Αφού προσδιοριστούν οι πρωτογενείς καταθέσεις του φορολογούμενου και οι μετέπειτα κινήσεις και αντληθούν και τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων θα εισάγονται σε μία αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ώστε να εντοπίζονται τυχόν ποσά καταθέσεων τα οποία δεν καλύπτονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων.

Εφόσον διαπιστωθούν δυσαρμονίες μεταξύ των καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων θα δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο θα παραδίδεται στον ελεγκτή ο οποίος θα καλεί τον φορολογούμενο για έλεγχο και συγκεκριμένα να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων τα οποία δεν εμφανίζονται στις φορολογικές του δηλώσεις.

Αν δεν διαπιστώνονται διαφορές, φυσικά δεν υπάρχει θέμα.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει στόχο βασικά, τις ομάδες των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες, κατά την εφορία, βρίσκονται στο «κόκκινο» από πλευράς φορολογικής παραβατικότητας. Πρόκειται για υδραυλικούς ηλεκτρολόγους, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ. δραστηριότητες που δεν κόβουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Το νέο αυτό σύστημα, θα «τσιμπάει» περιπτώσεις επαγγελματιών οι οποίοι θα διαπιστωθεί ότι αυξάνονται οι καταθέσεις τους, χωρίς παράλληλα να αυξάνεται και το δηλωθέν εισόδημα στις φορολογικές τους δηλώσεις.

 

 

 

sofokleousin