Οικονομία
Γραμματοσειρά

Τρεις μεγάλες αλλαγές προβλέπει η τροπολογία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η οποία συνδέεται με τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Η πρώτη αλλαγή προβλέπει την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου κατά 50.000 ευρώ, η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τη διεύρυνση των ορίων του δεύτερου και του τρίτου κλιμακίου του φόρου και η Τρίτη αλλαγή με το χρόνο καταβολής του ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ. Με την προσαρμογή αυτή μικρομεσαίες περιουσίες θα επιβαρυνθούν λίγο παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, μεγάλη ανάσα στους μικροϊδιοκτήτες θα δώσει η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό κάποιος που είχε σπίτι σε μια λαϊκή γειτονία και ένα οικόπεδο στο χωριό και αθροιστικά η αξία της περιουσίας του ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ δεν θα πληρώσει συμπληρωματικό φόρο.

Βασική αλλαγή που περιλαμβάνεται στην ίδια τροπολογία έχει να κάνει με την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυτή θα πληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2019, αντί του Δεκεμβρίου 2018 και η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί το Σεπτέμβριο.

Ο λογαριασμός
Με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018.

Σύμφωνα με αυτήν μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων, αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%, ενώ ελάχιστη αύξηση από 1 έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.

Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή του 2,3% του συνόλου και μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).