Οικονομία
Γραμματοσειρά

Η Εφορία βάζει στο στόχαστρό της του μικροοφειλέτες, εκτιμώντας ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα. Για την ακρίβεια, στην κατηγορία των μικροφειλετών, σ’ αυτούς δηλαδή που χρωστούν στην εφορία ποσά έως και 500 ευρώ, εντάσσονται 2.388.899 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου.

Σε ότι αφορά στους μεγαλοοφειλέτες, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι .551 φυσικά και νομικά πρόσωπα που οφείλουν στην εφορία το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ ευρώ, χρήματα τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.