Χρήσιμα
Γραμματοσειρά

Αναλυτικός Οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις/απαντήσεις, που καλύπτει όλες τις απορίες, όπως και τις περιπτώσεις πολλαπλών οφειλών


Τη διαδικασία ένταξης στις ρυθμίσεις των 12 ή των 24 δόσεων αποκωδικοποιεί ο Οδηγός που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά και το άνοιγμα της εφαρμογής για τη ρύθμιση online των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στον Οδηγό δίνονται απαντήσεις. Για τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στις 12 ή στις 24 δόσεις, τον χρόνο πληρωμής της 1η δόσης, αλλά και τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν ήδη άλλες ρυθμισμένες οφειλές, ή υπάρχουν οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το πρωί, η ΑΑΔΕ «άνοιξε» την πολυαναμενόμενη εφαρμογή στο Taxisnet, που δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, να εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και οφειλές τους προς την εφορία ακόμα και ο οφειλές, οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Στην ουσία, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πληρωμής πάγιων φόρων- όπως ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εισοδήματος ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας- έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, υλοποιώντας την όλη διαδικασία από το σπίτι, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να τρέχουν στην οικεία ΔΟΥ.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για ρύθμιση των έκτακτων χρεών (π.χ πρόστιμα, φόροι κληρονομιάς κ.λπ) έως και σε 24 δόσεις, ενώ συνολικά οι ρυθμιζόμενες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Με την ένταξη των χρεών προς το Δημόσιο σε ρύθμιση, ο φορολογούμενος αποφεύγει τη διδικασία των κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, ενώ εάν έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες, με την ένταξη στη ρύθμιση, διακόπτονται.

Αναλυτικότερα, ο Οδηγός της ΑΑΔΕ με τη μορφή ερώτησης/απάντησης είναι ο ακόλουθος:

Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης Ρ2 που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;

Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Τ.Ρ.Ο. στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2 – 24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές (στη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση).

Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση πληρώνεται στην Τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην Τράπεζα. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησής σας.

Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);
Από το μενού: Ρυθμίσεις -> 2. Προβολή Αίτησης επιλέγουμε «Προβολή Αίτησης». Στα «στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η Τ.Ρ.Ο.

Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
Για κάθε Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη Δ.Ο.Υ. από τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
Στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι Δ.Ο.Υ. που υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής» εμφανίζει όλες τις Δ.Ο.Υ. με τις αντίστοιχες οφειλές.

Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3 εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός 3 εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.

Ενώ έχω υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.

Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TAXISnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμισή μου;
α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.

Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;
Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.